Wybierz rozmiar czcionki:
lub skaluj stronę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL + (powiękaszanie), CTRL - (pomniejszanie).
Wersja dla słabowidzących
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
24
kwietnia
czwartek

Wszystkie Aktualności

Aktualności promowane

 • Pomoc przy sporządzaniu rocznego rozliczenia podatkowego

  Już od 12 marca do końca kwietnia 2014roku w każdą środę w godzinach od 9 do 14-tej w Urzędzie Miejskim w Białej dyżurował będzie pracownik Urzędu Skarbowego w Prudniku, który pomoże sporządzić i wysłać zeznanie podatkowe – PIT drogą elektroniczną.

 • Partnerstowo nyskie 2020

  Projekt złożony do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Termin realizacji od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.

 • Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego!

  Informujemy mieszkańców, że w roku 2014 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2004 r.

 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

  Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała dla I kwartału 2014 roku.

 • Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych

  W związku ze zmianą w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w przypadku odpadów segregowanych i popiołu, informujemy, że od dnia 01.01.2014r. popiół odbierany będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu, a odpady segregowane odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Zmiany dokonano na ostatniej sesji Rady Miejskiej dnia 15 listopada 2013 r. (Uchwała Nr XXVII.303.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała). Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych pozostaje bez zmian.

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych


  Od 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system zbiórki odpadów komunalnych wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 poz. 391, z póź. zm.). Opłatę należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, w kasie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, u inkasenta lub przelewem na konto Gminy Biała o numerze 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013 określając adres nieruchomości, której opłata dotyczy. 

 • Dzielnicowi w gminie Biała

  Posterunek Policji w Białej
  ul. Prudnicka 29a
  Kierownik Posterunku Policji
  asp. Andrzej Bania
   
  tel. 77-438-71-60

 Biuletyn Informacji
Publicznej

 EPUAP  Interaktywna
mapa
 Tereny
inwestycyjne
 Panorama
Bialska
 Kalendarz
imprez

akty_prawne.png
wybory_eu_2014.png

 


baner_partnerstwo.gif

Urząd Miejski w Białej
Rynek 10, 48-210 Biała
tel: 77 438 85 31 fax: 77 438 76 79
e-mail:
Zapisz się do newslettera